art

Buwan ng Wika 2017 Theme

7/22/2017,0 Comments

Image source: balay.ph

Buwan ng Wika is being celebrated every August of the year. It is a month-long celebration of the Philippine's National language. This occasion is lead by the Kagawarang ng Wikang Filipino (KWF).

The Kagawaran ng Wikang Filipino (KWF), is guided by its mission: Itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino bílang Wikang Pambansa hábang pinapangalagaan ang mga wikang katutubo ng Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at kaunlaran ng sambayanang Filipino (source: kwf.gov.ph). It ensures that the Filipino language will prosper and continue to be used as the Philippines' national language in order to unite the Filipino people.

References

The celebration of this year's Buwan ng Wika is guided by these memorandum and announcement released by the Department of Education (DepEd) and Kagawaran ng Wikang Filipino (KWF) respectively.

Memorandum Pangkagawaran Bldg. 58 s. 2017
Patalastas Paksa: Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2017

The objectives of this year's celebration as stated in the announcement released by the KWF are as follows:

a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997
b. Mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibikot; at
c. Maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa


The weekly topics as stipulated in the memorandum released by DepEd include:

a. Wikang Filipino, Susi sa Pagbabago;
b. Pangangalaga sa Wikang Katutubo, Pagpapayaman sa Wikang Filipino;
c. Wikang Filipino: Wika ng Maka-Filipinong Saliksik; at
d. Pagsasalin, Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan

Buwan ng Wika 2017 Theme

The theme for this year's celebration of the Buwan ng Wika is "Filipino: Wikang Mapagbago." I think it means that the Filipino language is a language that could evoke or produce change or innovation, which could be interpreted in various positive ways. Sorry. I'm no better in Filipino than I am in English. The abovementioned documents could guide us in interpreting this year's theme in various forms.

I will be posting my own interpretation of this theme in the form of a poster soon. In the meantime you can refer to this article about my poster for the 2015 Buwan ng Wika celebration.

Thank you for reading and I hope you learned something. Feel free to share your suggestions and questions in the comments section below.


Other Interesting Stuffs

0 comments: